październik

10paź2022
10 października wspólnie obchodziliśmy Święto Drzewa🌳 🌲🌲🌳
Dzieci dowiedziały się jaką drzewa pełnią rolę w przyrodzie i jakie znaczenie mają w życiu człowieka. Podczas zajęć kształtowały więź z przyrodą i rozwijały postawę proekologiczną. Nasze Przedszkolaki pobudziły swoją wyobraźnię przez muzykę, słowo oraz ruch. Najważniejsze, rozwijały umiejętność współdziałania. 👍
Naszym celem była wspólna nauka przez zabawę. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą😀 Znały warunki konieczne do rozwoju roślin, wiedziały jakie drzewa rosną w Polsce, rozróżniały drzewa iglaste i liściaste, świetnie poradziły sobie z zagadkami dotyczącymi drzew, ilustrowały opowiadanie ruchem👏 Potrafiły odwzorowywać kasztanowe kształty a na koniec wykonały przepiękną pracę plastyczno – techniczną, wykorzystując do niej naturalne, jesienne liście🍁🍂🌳.
8paź2022
Program „Oddycham nosem cały rok” ma na celu profilaktykę i uświadamianie rodziców, dzieci i nauczycieli w tematyce oddychania nosem. Oddychanie jest fundamentem zdrowia i życia!Od urodzenia jesteśmy zdolni do prawidłowego oddychania torem nosowym. Jeżeli zauważymy, że dziecko nieprawidłowo oddycha (torem ustnym) powinniśmy jak najszybciej podjąć kroki w celu ustalenia przyczyn i wdrożyć odpowiednie działania.
Celem programu „Oddycham nosem cały rok” jest:
– upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływie na zdrowie;
– uświadamianie na temat wpływu nieprawidłowego toru oddechowego na zdrowie i funkcjonowanie dziecka;
– rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i oddechu;
– usprawnianie narządów mowy;
– ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego i oddychania przeponowego;
– wdrażanie zdrowych nawyków u dzieci, w tym umiejętności samodzielnego oczyszczania nosa;
W ramach wdrożonego do Przedszkola programu, logopeda (koordynator programu), będzie organizował i prowadził profilaktyczne zajęcia grupowe, dwa razy w miesiącu rozpoczynając od października. Programem objęte są wszystkie grupy przedszkolne.
Zapraszamy rodziców do aktywnej i świadomej współpracy w kształtowaniu prawidłowych nawyków oddechowych🙂
Skip to content