Category "Komunikaty"

13Kwi2021

Drodzy Rodzice

13.04 o godzinie 14.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Jednocześnie informujemy, że od 13.04 do 22.04 w godz. 7:00-15:00 przyjmowane będą potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola. Każde dziecko zakwalifikowane aby zostać przyjętym musi dostarczyć potwierdzenie woli.

Instrukcja dotycząca pobierania i dostarczania zostanie opublikowana wraz z listą dzieci zakwalifikowanych.

Rodzice, którzy rejestrowali wniosek w formie internetowej informację o wynikach rekrutacji otrzymają drogą mailową. Dla pozostałych Rodziców składających wniosek w formie papierowej w placówce wyniki zostaną udostępnione w postaci list wywieszonych na terenie przedszkola oraz na stronie internetowej.

Po dostarczeniu wszystkich potwierdzeń woli, nastąpi weryfikacja kandydatów. Ostateczne listy zostaną opublikowane 27.04. o godzinie 14.00

8Kwi2021
Zachęcamy do wzięcia udziału w XXVI Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych pn. „Przywróćmy naszą Ziemię”.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, świetlic oraz wychowanków placówek opiekuńczych.
Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków
GRUPA II : klasy 1 – 3 szkół podstawowych GRUPA III : klasy IV – VI szkół podstawowych GRUPA IV : klasy VII – VIII szkół podstawowych
1Kwi2021
„Od ponad tygodnia trwa trening o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, przygotowujący nas do głównej ogólnopolskiej rywalizacji, która rozpocznie się 1 czerwca.
Głównym celem projektu jest zachęcanie do codziennego wybierania roweru jako środka transportu. Elementem dodatkowym tego projektu jest rywalizacja na rzecz miast prezydenckich biorących w niej udział. Zachęcamy do wsparcia Gniezna. Dla podniesienia zainteresowania organizator główny – Miasto Bydgoszcz, wprowadził możliwość rywalizacji wewnętrznych. Dzięki zaproponowanym przez Państwa grupom, np. nazwom szkół, instytucji, firm, itp. osoby biorące udział w przedsięwzięciu, mogą dołączyć do zaproponowanych grup.
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne, pn. Aktywne Miasta, zarejestrować się i uruchamiać aplikację przy każdej podróży rowerem. Liczy się każdy kilometr.
Informacje dotyczące całego projektu znajdują się na stronie: https://www.aktywne.miasta.pl/  Zdajemy sobie sprawę jak ważna przynajmniej dla części uczestników jest także sama rywalizacja. Dlatego już planujemy system nagród, za osiągnięte wyniki. Nie z wszystkimi konkursami czekamy do czerwca. Na profilu FB Królewskie Gniezno oraz poprzez aplikację cykliści są informowani o aktualnych akcjach i przedsięwzięciach.”
1Kwi2021

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

                    Serdecznego czasu w gronie rodzinnym

oraz wesołego „Alleluja”

życzą

wszystkim dzieciom i ich rodzicom

Dyrektor i pracownicy Przedszkola nr 15 „Pszczółka Maja” w Gnieźnie

26Mar2021
Od dnia 29.03.21r. do dnia 09.04.21r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania przedszkoli. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć w sposób zdalny.
W przedszkolu będą organizowane zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.
Rodzice tych dzieci, zobowiązani są złożyć wniosek do dyrektora przedszkola, o zorganizowanie takich zajęć.