Dla rodziców – praca zdalna

12listopad2018

      Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                      

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii,na Węgrzech, Słowacji,Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

     

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                                              Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

12wrz.2018
Uwaga! Zebranie logopedyczne z rodzicami, których dzieci (gr.
Świerszcze i Mrówki) zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach
logopedycznych odbędzie się we wtorek 18 września 2018 r. o godz. 16.00
w sali grupy Biedronki. Serdecznie zapraszam - logopeda J. Jagielicz
12wrz.2018

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole nr 15 „Pszczółka Maja” w Gnieźnie (Chudoby 4A, 62-200 Gniezno, telefon kontaktowy:  61 426 49 22).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

25lt.2018

W dzisiejszych czasach rodzice wolą dać dziecku smartfona, żeby się czymś zajęło, niż poświęcić trochę czasu na przeczytanie mu bajki. A to błąd, bo książki powinny być dla dzieci tak samo naturalne, jak bieganie czy zabawa.
Może warto zastanowić się dlaczego warto czytać dzieciom? Co daje im czytanie bajek? Czy to tak samo ważne, jak rozwój fizyczny?

Jaki jest dokładnie wpływ czytania bajek na psychikę dziecka? 

Czytanie wpływa wszechstronnie, wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka: intelekt, emocje, także rozwój społeczny, ale i wiele innych, niezdefiniowanych obszarów, bo każdy moment czytania i każdy tekst inaczej działa na dziecko. Czytanie na pewno stymuluje rozwój intelektualny, przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności, tworzenia rzeczywistości poprzez słowa i różne pomysły działań – dziecko samo kreuje swoje zabawy na podstawie tego, co mu się czyta.

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 1. buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem,
 2. zaspokaja potrzeby emocjonalne,
 3. wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości,
 4. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu,
 5. przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania,
 6. uczy myślenia,
 7. rozwija wyobraźnię,
 8. poprawia koncentrację,
 9. ćwiczy pamięć,
 10. przynosi wiedzę ogólną,
 11. ułatwia naukę,
 12. uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,
 13. rozwija poczucie humoru,
 14. jest znakomitą rozrywką,
 15. zapobiega uzależnieniu od mediów,
 16. chroni przed kwestionowanymi wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej,
 17. pomaga w rozwiązywaniu problemów,
 18. jest zdrową ucieczką od nudy,
 19. jest profilaktyką działań aspołecznych,
 20. kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość.”  

Jim Trelease

opracowała: mgr Izabela Lawrenz

19listopad2017


Docenianie wysiłku dziecka oraz pochwały pomagają w kształtowaniu samooceny. Dzięki temu dziecko czuje się silniejsze, bardziej odważne, wierzy we własne możliwości lepiej radzi sobie z problemami, stawia sobie coraz wyższe cele, a także odczuwa większe poczucie bezpieczeństwa. Pochwały kształtują więź między rodzicem a dzieckiem, które dzięki nim czuje się kochane, potrzebne i ważne. Dziecko buduje poczucie własnej wartości na podstawie tego, co usłyszy od innych najczęściej od ważnych w jego życiu osób. Dlatego rodzice i opiekunowie mają bardzo duży wpływ na samoocenę młodego pokolenia. Warto, więc popracować nad tym, by nasze pochwały były jak najbardziej efektywne.

Dzieci potrzebują uwagi ze strony rodziców i domagają się tego różnymi sposobami. Najczęściej dzieje się tak, że kiedy dziecko zachowuje się poprawnie, raczej nie zwracamy na nie uwagi myśląc, że „skoro się grzecznie bawi, nie będę mu przeszkadzać”. Dopiero, kiedy dziecko zachowuję się niestosownie lub „marudzi” kierujemy na nie swoją uwagę. To niestety powoduje, że dziecko zachowuje się wg pewnego schematu: „lepiej być niegrzecznym-skrzyczanym, niż po prostu zignorowanym”.

Sukcesem wychowawczym każdego rodzica jest dostrzeganie u swojej pociechy jego pozytywnych cech. Wymaga to od rodzica większego skupienia uwagi na jego zachowaniu oraz sposobie reagowania na zaistniałe sytuacje.

Kto z nas nie lubi być chwalony czy doceniony? Czujemy wtedy większy przypływ energii, bardziej się nam chce, staramy się być jeszcze lepsi. I tak samo działa to na dzieci-dziecko nagrodzone, docenione chce być jeszcze lepsze, chce czuć się potrzebne, ma większe poczucie własnej wartości. Jeśli jednak dziecko jest stale krytykowane czuje się beznadziejne dochodzi wtedy do wniosku, że jego wysiłki nie mają sensu, bo przecież rodzice i tak są niezadowoleni.

Koniecznie, więc chwalmy i doceniajmy nasze dzieci! Pochwały powinny być natychmiastowe, żeby jak najbardziej utrwalić w dziecku pozytywne zachowanie. Nie czekajmy na specjalne okazje, chwalmy dzieci często i za drobiazgi. Dzięki temu zbudujemy dobrą i wzajemną relację rodzic-dziecko.

 

Skuteczne rady na pochwały:

 

 1. Dziecko musi wiedzieć, za co je chwalimy i co doceniamy. Najlepiej, aby były skierowane na konkretne zachowania.
 2. Chwal malca od razu po wykonaniu zadania.
 3. Chwal każdy mały kroczek dziecka ku pożądanemu zachowaniu.
 4. Pamiętaj, by doceniać nie tylko efekt końcowy, ale również pracę, jaką dziecko włożyło w jego osiągnięcie.

 

Czego należy unikać:

 

 1. Unikaj takiej pochwały, w której ukryte jest przypomnienie wcześniejszego niepowodzenia dziecka – np. „No widzisz – jak chcesz, to potrafisz”.
 2. Rujnuje naszą pochwałę wyraz „ale” – np. „Cieszę się, że posprzątałeś swój pokój, ale szkoda, że ubrania nadal leżą na krześle”.
 3. Lepiej unikać komunikatów „Jestem z ciebie taka dumna”, powiedzmy raczej: „Możesz być z siebie dumny” – dziecko wtedy nabiera pewności siebie.

mgr Katarzyna Polińska

4październik2017

Żyjemy w czasach gdzie pojawiają się coraz to nowsze technologie, media.

Właśnie one mają duży wpływ na rozwój dziecka. Bardzo często zauważyć możemy, że spacery, wspólna zabawa z dzieckiem czy czytanie bajek zostały wyparte przez Internet, telewizję i gry elektroniczne.

Telewizor, komputer nie może stać się główną formą spędzania czasu wolnego, nie może zastąpić życia rodzinnego, nie może być jedyną zabawą. Komputer i telewizor są szczególnie niebezpieczne u dzieci poniżej 10 roku życia, ponieważ to one na ogół nie potrafią jeszcze odróżnić fikcji od rzeczywistości. Życie rzeczywiste niewiele ma wspólnego z światem kreowanym w mass mediach. Gry komputerowe, telewizja lansują świat ładny, ekskluzywny, wygodny, pełen różnych emocji i doznań. Świat rzeczywisty, w porównaniu z telewizyjnym, komputerowym jest nudny, szary i zbyt trudny.

Dzieci oglądają wiele filmów i korzystają z gier komputerowych nie przeznaczonych dla ich wieku. Warto więc, należycie dobierać dziecku programy telewizyjne i komputerowe, biorąc pod uwagę: wartości edukacyjne, ładunek emocjonalny i czas emisji. Nie można jednak dziecka całkowicie odizolować od telewizji czy komputera. Niezmiernie ważne jest, aby rodzice uświadamiali dziecku granice pomiędzy filmową fikcją a rzeczywistością. Wspólne oglądanie filmów czy innych programów stwarza możliwości nawiązania i utrzymania więzi oraz pomaga na komentowanie oglądanych obrazów tak, aby dziecko nie przyjmowało ich bezkrytycznie. Dobrze, kiedy w jakiś sposób sprawujemy kontrolę nad tym, co sami oglądamy i co oglądają nasze dzieci. Telewizja i gry komputerowe nie muszą zastępować książki, czy czasopisma. Nie rezygnujmy z czytania, wspólnej zabawy i spacerów.

Zmiany w rozwoju dziecka pod wpływem nadmiernego korzystanie z gier komputerowych i oglądanie telewizji:

 • brak umiejętności zapamiętywania
 • słabo wykształcona zdolność wysiłku intelektualnego
 • brak umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • utożsamianie rzeczywistości z obrazami ekranowymi
 • opóźnienie rozwoju emocjonalnego
 • nadmierna drażliwość
 • oczekiwanie natychmiastowego zaspokojenia swych potrzeb
 • egoizm,
 • brak empatii
 • pogorszenie wzroku
 • zwyrodnienie kręgosłupa
 • negatywne nastawienie do rzeczywistości

Zbyt częste oglądanie telewizji przez dzieci skutkuje ich niedostateczną aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej.

mgr Katarzyna Nowińska