Jubileusz

35-lecie przeszkola

Uroczyste świętowanie jubileuszu naszego przedszkola swą obecnością zaszczycili:

Prezydent Miasta Gniezna – Pan Tomasz Budasz
Zastępca prezydenta – Pan Michał Powałowski
Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie – Pan Marian Pokładecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 – Pani Elżbieta Zacholska
Dyrektorzy gnieźnieńskich przedszkoli, nauczyciele, byli pracownicy oraz rodzice.
Pan Prezydent przekazał na ręce Pani Dyrektor praktyczny prezent – radiomagnetofon.
Wręczył również dyplomy i nagrody dzieciom, które wzięły udział w przedszkolnym konkursie plastycznym – „Moja Pszczółka Maja”.
W tym uroczystym dniu również dzieci świętowały poprzez udział we wspólnej zabawie przy muzyce. Kolorowe i pomysłowe stroje dopełniły atmosfery zabawy.

Dyrektor przedszkola wraz z nauczycielami oraz pracownikami pragnie podziękować Rodzicom oraz wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu naszej uroczystości.

35 lat temu – w roku 1980 przy ulicy Chudoby 4a powstało Przedszkole. Otrzymało ono imię popularnej w ówczesnym czasie postaci z bajki animowanej – ,,Pszczółka Maja”.
Na początku swojej działalności placówka liczyła 5 oddziałów. Pierwszym dyrektorem przedszkola została Pani Alina Mierkiewicz. Przedszkole przez szereg lat borykało się z różnymi problemami. Największym z nich była zmniejszająca się liczba dzieci w wieku przedszkolnym.
W roku 1991 zmniejszyła się liczba oddziałów przedszkolnych. Dlatego jedną z sal od tej pory przemianowano na salę gimnastyczną, przeznaczoną na potrzeby wszystkich dzieci.
Drugim dyrektorem przedszkola została Pani Aleksandra Skrzetuszewska. Jej zasługą było stworzenie w 2001 roku warunków, by do naszej placówki mogły uczęszczać dzieci z alergią oraz będące na diecie bezmlecznej. Nasze panie kucharki oraz pani intendent od tej pory sprostać musiały nowym wyzwaniom – starały się bowiem dostosować funkcjonowanie przedszkola pod względem żywieniowym dla dzieci na różnych dietach.
Przez cały okres funkcjonowania nasze przedszkole zmieniało się i piękniało.
Stawało się coraz bardziej kolorowe i estetyczne, a pracownicy nieustannie starali się stworzyć optymalne warunki dla rozwoju dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

W roku 2002 dyrektorem została Pani Bożena Ławniczak. Rok 2005 to okres, w którym zwiększyła się liczba oddziałów przedszkolnych. Coraz ładniejszy stawał się też przedszkolny plac zabaw, w który Pani Dyrektor inwestowała fundusze ze środków Rady Rodziców, starając się dostosować go do nowych warunków i norm. Również w bieżącym roku szkolnym plac wzbogacił się o nowy sprzęt do zabaw.
W latach 2009-2014 część naszych dzieci edukowała się w oddziałach przedszkolnych, przebywających w szkole Podstawowej Nr 6, do której to przeszły wraz ze swymi paniami.
Obecnie nasze przedszkole liczy 5 oddziałów z grupami wiekowymi od 2,5 do 6 – latków. Podczas tegorocznych wakacji został przeprowadzony remont budynku, związany z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Remontu doczekała się też ostatnia łazienka dziecięca w oddziale IV.
Możemy się więc poszczycić ładnym, nowoczesnym i estetycznym budynkiem, z kolorowymi i pięknymi salami oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
W przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe. Wszystkie dzieci korzystają z zajęć tanecznych, prowadzonych przez instruktora tańca. Z kolei grupy dzieci najstarszych uczestniczą również w zajęciach nauki pływania na gnieźnieńskim basenie.
Poza zajęciami relaksacyjno – zabawowymi staramy się również wspomagać rozwój dzieci poprzez zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne.

Nadal też jako jedyni w Gnieźnie przyjmujemy dzieci z problemami zdrowotnymi, zwracając szczególną uwagę na dietę tych dzieci i dbając o ich dobre samopoczucie.

Fotorelacja z jubileuszu 35-lecia przedszkola

Skip to content