Programy i projekty

Nasza placówka stwarza dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju oraz dba o ich bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu oraz poza nim. Przestrzegamy praw dziecka, ponieważ każde dziecko i jego bezpieczeństwo jest dobrem najwyższym.
Jako jedyne przedszkole w Gnieźnie, które przyjmuje w swoje progi dzieci będące na diecie bezglutenowej i bezmlecznej, promujemy zdrowy styl odżywiania w oparciu o aktywność fizyczną oraz urozmaiconą dietę bogatą w jarzyny, owoce i zdrową żywność.
Realizujemy planowy proces wychowawczy oparty na wartościach i radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
Promujemy wychowanie poprzez sztukę oraz rozwijanie aktywności twórczej u dzieci. Prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem nowatorskich metod i form pracy.
Nasza kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, podejmuje działania związane z opracowywaniem i wdrażaniem programów własnych i projektów edukacyjnych.

Programy i projekty własne poszerzające treści podstawy programowej.

  • Projekt ekologiczny -„Od najmłodszych lat sprzątamy świat”;
  • Projekt prozdrowotny – „Zdrowie na talerzu przedszkolaka”;
Skip to content