Biedronki

Ramowy rozkład dnia 3-latki Biedronki

6.00 - 8.00
8.00 - 8.05
8.05 - 8.15
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 10.30
10.30 - 11.10
11.10 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.50
13.50 - 14.00
14.00 - 14.20
14:20 - 16:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja pedagogiczna. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu, zabawy muzyczno – ruchowe. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Język angielski

Język angielski:

  • wtorek 9:15 – 9:30
  • środa 9:15 – 9:30

 

 

Skip to content