21

21Lis2018

21 listopada 2018r. dzieci z grupy „Mrówek” udały się do Muzeum Początków Państwa Polskiego gdzie uczestniczyły w lekcji muzealnej pt. ” JAK POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE ?” Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, podczas których mogły dowiedzieć się jak żyli i czym zajmowali się ludzie w czasach początków państwa polskiego.