05

5Kwi2019

Dnia 01 kwietnia reprezentacja naszego przedszkola wzięła udział w międzyprzedszkolnym konkursie prozdrowotnym „Mali mistrzowie kuchni”, który odbył się w Przedszkolu nr 17. Nasi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat zdrowego odżywiania i jego zasad. Przed przystąpieniem do konkursu wraz ze swoją przedszkolną grupą wykonali zdrową potrawę – witaminowy pociąg.

5Kwi2019

Wczoraj 04 kwietnia 2019r. w grupie „Mrówek” odbyło się „WSPÓLNE CZYTANIE Z …. Panią Lidią Rydlewską (mamą Majki)” oraz jej podopiecznymi. Dzieci z uwagą słuchały czytanych opowiadań, chętnie i aktywnie uczestniczyły we wspólnych zabawach.
Naszym gościom serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas.