Mrówki

Ramowy rozkład dnia 6-latki Mrówki

5.30 - 8.00
8.00 - 8.05
8.05 - 8.20
8.20 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 9.50
9.50 - 10.10
10.10 - 10.40
10.40 - 10.50
10.50 - 11.45

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja przyrody, spacery.

11.00 - 11.30
11.45 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.00 - 14.10
14:10 - 14:30
14:30 - 17:00

Zajęcia dodatkowe

Basen

 

Skip to content