W czwartek grupa „Świerszczy” wybrała się na pobliski cmentarz. Dzieci przyniosły znicze, które zostały zapalone ku pamięci wszystkich bliskich zmarłych…