Category "Komunikaty"

29Sty2021

Prezydent Miasta Gniezna informuje o kryteriach branych pod uwagę oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno:

Komunikat w sprawie kryteriów przyjmowania do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gniezno